Ang Pasko ay ang Pagdiriwang ng buhay, buhay na si Kristo ang nagbigay sa atin. Ito ay isang tunay na manipestasyon kung paanong iniibig tayo ng Diyos. Kaya naman, ang Pasko ay naganap dahil sa hiwaga at misteryong bumabalot sa kamalayan ng Diyos, at lalo na ang kanyang pag-ibig na di nagmamaliw. Ang Pasko ay hindi lamang regalo, dekorasyon noche buena o iba pa. Kung bibigyang lalim ang kahulugan ng pagdiriwang nito, wala itong ibang nais iparating sa atin, kundi ang mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na siyang naganap ng ang Bugtong na Anak ng Diyos ay nagkatawang-tao, at isinilang sa atin sa isang hamak na sabsaban, ng isang butihing Birhen, ang ating Inang si Maria.